Τεύχος 319

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Μαγνητισμός εν Τουρκία
C. Constant
PDF
σελ. 161-164
[Εικόνα]
PDF
σελ. 161
[Εικόνα - Μαγνήτισις και δια των δύο χειρών]
PDF
σελ. 162
[Εικόνες]
PDF
σελ. 163
Βιογραφικαί τινές ειδήσεις περί του αοιδίμου επισκόπου Ευβοίας Νεοφύτου
Γ. Γρυπάρης
PDF
σελ. 165-170
Καρμενσίτα
Βίων
PDF
σελ. 171-176
Βιβλιογραφία
Ν.Δ.
PDF
σελ. 176-179
Εφημερίδες: Ιουλίου 1, 1863
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 179-184
Λύσις των εν τω προλαβόντι φυλλαδίω Αινιγμάτων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 184
Γρίφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 184