Τεύχος 197

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολυτεχνείον Αθηνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 97-109
[Εικόνα - Λέων εκ των του Κανύβα. Βραβείον της ανωτέρας τάξεως]
PDF
σελ. 100
[Εικόνα - Γαλλία βραβεύουσα τας τέχνας. Βραβείον της Β΄. τάξεως]
PDF
σελ. 101
[Εικόνα - Αοδοβίκος πρώην Βασ. Βαυαρίας. Βραβείον Α΄. τάξεως]
PDF
σελ. 104
Σκηναί του αμερικανικού βίου
PDF
σελ. 109-117
Βιβλιογραφία
Ν. Ι. Σαρίπολος
PDF
σελ. 117-119
Ποίησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 119-120
Και ετέρου κλέπτικου τραγωδίου εις ελληνικούς στίχους παράφρασις υπό του γέροντος Ματθαίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120