Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ημαρτημένων διόρθωσις Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF