Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί του κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως. Προς τον επί της Παιδείας Υπουργόν Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF