Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αρχαίου επιγράμματος διόρθωσις Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF