Θεοδώρου Π. Ροδοκανάκη φιλολογικός αγών ήτοι κρίσις της κατά την στ΄ αυτού περίοδον σταλείσης φιλολογικής πραγματείας, ης υπόθεσις είναι«τα της νέας Ελλάδος ήθη και έθιμα, παραβαλλόμενα προς τα της αρχαίας»

Κωνσταντίνος Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου, Ευθύμιος Καστόρχης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών