Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ετυμολογίαι διαφόρων εν διαφόροις γλώσσαις ονομασιών του ανθρώπου μεθ’ ων και τινά περί κυρίων ονομάτων, προσώπων ή εθνών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF