Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το πανδοχείον του βίου: παροιμία ανέκδοτος διδαχθείσα άπαξ εν Νικαία υπό φίλων και εν τη οικία φίλων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF