Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί των παρά Ρωμαίοις αρχών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF