Περί των συμβόλων: των τεσσάρων Ευαγγελιστών, των εν τε τοις συγγράμμασι και μνημείοις των πρώτων χριστιανικών εκατονταετηρίδων

Συγγραφείς

  • Π.Ι. (μτφρ.)

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα