Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εκ των εκδεδομένων αρχαίων ελληνικών επιγραφών: περαιτέρω τινές φιλοκρινούμεναι ή επανορθούμεναι Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF