Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί των συμβόλων: των τεσσάρων Ευαγγελιστών, των εν τε τοις συγγράμμασι και μνημείοις των πρώτων χριστιανικών εκατοενταετηρίδων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF