Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Έκτακτον αστρονομικόν διαγώνισμα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF