Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί τινος ανεκδότου νομίσματος Μιχαήλ Α΄ Δεσπότου Ηπείρου και Θεσσαλίας Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF