Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Επιβίβασις του βαμβακίου επί ατμοπλοίου] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF