Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί τινών εν Μάνη επιγραφών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF