Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περιγραφή της εν Μακεδονία Καστορίας, εκ της του Πουκεβίλλου περιηγήσεως εις την Ελλάδα ερανισθείσα, και μετά τινων προσθηκών αυξηθείσα, υπό Παύλου Ιωάννου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF