Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ταξείδιον εις την νήσον Ιάβαν: κατά το γαλλικόν Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF