Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Πτωχός και πλούσιος (Διήγησις ιστορική) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF