Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Γεωγραφικά τινά πταίσματα διορθούμενα,εν οις και περί του εν Βραγχίδαις Μαντείου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF