Ανέκδοτον χρυσόβουλλον περί των παρ` αυτού τη Μ. Εκκλησία δωρηθέντων κτημάτων

Μιχαήλ Παλαιολόγος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών