Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Γλωσσάριον της καθ ημάς ελληνικής Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF