Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί της ναξίας πέτρας είτε ακόνης Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF