Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Διογένης ο Κυνικός φιλόσοφος, λύχνον μεθ’ ημέραν άψας, άνθρωπον, άλογα, ζητώ] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF