Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Είσοδος αιθούσης της Νινευι εν τω Κρυσταλ.παλ.] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF