Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τα κατά τον ουρανόν: εν έτει 1852 και εν έτει 1853 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF