Του γεγονότος διερμηνευτού της Οθωμανικής Αυλής η μετά του σοφού οθωμανού Βάνη-Εφέντου, διδασκάλου και ιεροκήρυκος του σουλτάνου Μεχμέτου του Δ΄, τεθρυλλημένη διάλεξις περί της χριστιανικής πίστεως

Συγγραφείς

  • Παναγιώτης Νικούσιος

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα