Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί των συμπτωμάτων της ελαττώσεως της ατμοσφαιρικής θλίψεως επί του ανθρώπινου σώματος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF