Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί των κατά την Συρίαν τελετών του γάμου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF