Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί καταγραφής και καταμετρήσεως των εμπορικών πλοίων παρά τοις βυζαντινοίς Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF