Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί του γερω-Σαμουήλ Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF