Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Προς την των ελληνικών ιστορίαν: προφορά του πεζού λόγου, στίχοι τονικοί, στίχοι ομοιοκαταληκτούντες Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF