Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εκ των εκδιδομένων αρχαίων ελληνικών επιγραφών: περαιτέρω τινές φιλοκρινούμεναι ή επανορθούμεναι Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF