Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εκθεσις περί του Ελληνικού Επαιδευτηρίου: κατά το σχολικόν έτος 1856-7 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF