Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Προσθήκη: εις τας σημειώσεις του Λόγου, του εκφωνηθέντος εν τω Πανεπιστημίω τη 20 Μαιου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF