Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί της Φαζήμωνος (τανύν Καύσα) και των εν αυτή θερμών υδάτων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF