Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Λύσις του εν τω προλαβόντι φυλλαδίω αινίγματος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF