Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Λεονάρδος Φιλαράς: σοφός Αθηναίος της επτακαιδέκατης εκατονταετηρίδος (Εκ των κριτικών και φιλολογικών Συμμίκτων του Γάλλου Χαρδώνος Ροχεττίου) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF