Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ιαπονική πρεσβεία εν Ευρώπη Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF