Η διά το έτος 1851 έκθεσις της επιτροπής συγκειμένης υπό του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αρχιμανδρίτου Κ. Μιχαήλ Αποστολίδου και υπό των καθηγητών Κ. Κ. Φιλίππου Ιωάννου, Ι. Βενθύλου, Κ. Παπαρρηγοπούλου και Α. Ρ. Ραγκαβή...

Μ. Αποστολίδης, Α. Ρ. Ραγκαβής, Φίλιππος Ιωάννου, Ι. Βενθύλος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών