Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί της αγιάσεως του Μεγάλου Κωνσταντίνου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF