Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί μεθόδου: υπόμνημα αναγνωσθέν εν τη Ιονίω Εταιρία των επιστημών, γραμμάτων και τεχνών, τη 13 Ιουλίου 1861 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF