Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Αυθέντης, ως προ των 1821] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF