Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Θαλάσσιος αετός, ή Ρίνη (Squalus Squatina ή Rina sive squatina. Γαλ. Angelot, ή Angedemer. Ίτ. Pesce Angelo. άγγλ. The monk, ή Angel-Fish) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF