Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Παροράματα: των εις τα φυλλ. 140 και 143 καταχωρισθέντων ασματίων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF