Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί φιλαργυρίας: εκ του Δημοκρίτου του G. J. Weber Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF