Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί της επιρροής των φυσικών περιστάσεων επί του πολιτισμού Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF