Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Πανελληνίς: πόνημα στιχηρόν, υπό Ευθύφρονα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF