Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 3 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Η Αντιγόνη του Σοφοκλέους υπό Paul Meurice και Auguste Vaepuerie - Φαίδρα του Ρακίνα - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 41 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Η Σάρρα και η Femme de Claude του Δουμά υιού - Διεθνές λυρικόν θέατρον εν Μεδιολάνοις - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 18 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Θέατρα Αγγλίας - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 45 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Θέατρα Γερμανίας - Θέατρα Αθηνών - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 22 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Ιερά δράματα (Deames sacrès) Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 15 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - οι Cabotins, κωμωδία εις πράξεις τέσσαρας, υπό Edouard Pailleron Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 17 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Scala εν Μεδιολάνω - Falstaff, λυρική κωμωδία εις πράξεις 3, έπη Arrigo Boito μέλος Giuseppe Verdi Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 6 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Βέρδη - Αδριανή Λεκουβρέρ δράμα εις πράξεις πέντε των Scribe και Legouvè - Αι δύω ορφαναί δράμα εις πράξεις πέντε των Dennery και Cormon - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 13 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Βέρδη - Έλλην. Δραματικός θίασος - Θέατρα Παρισίων - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 8 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Βέρδη - η Αλεπού κωμωδία εις πράξεις τέσσαρας, υπό Π. Ζάννου - ο αρχισιδηρουργός (Maitre de forges) έργον εις πράξεις τέσσαρας και πέντε, υπό G. Ohnet - θέατρα Παρισίων- χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 16 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Βέρδη - Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας, ειδύλλιον εις πράξεις πέντε, υπό Δημ. Κορομηλά, μέλος Σάϊλλερ Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 15 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Βέρδη - Ο Αγαπητικός της βοσκοπούλας, έργον εις πράξεις πέντε, υπό Δημ. Κορομηλά, μέλος Σάϊλλερ - θέατρα Παρισίων - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 9 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Βέρδη - Ο κύριος του σιδηρουργείου έργον εις πράξεις τέσσαρας και εικόνας πέντε, υπό Georges Ohnet - Θέατρα Παρισίων - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 7 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Βέρδη - Οι μνηστήρες της Πηνελόπης ιλαροτραγωδία εις πράξεις πέντε, Π. Ζάννου - Λουκρητία Βοργία δράμα εις πράξεις πέντε - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 46 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Μνηματακίων - Ιταλικ΄΄οε θίασος μελοδραμάτων - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 6 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Μνηματακίων - Ο A. F. Febvre εν Κωνσταντινουπόλει - Θέατρα Παρισίων - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 32 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Μνηματακίων - Οι Pagliacci υπό R. Leoncavallo - Θέατρον Ομονοίας - Ιταλικός θίασος μελοδραμάτων - Θέατρα Παρισίων - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 33 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Μνηματακίων Ιταλικός θίασος - Σερβικός θίασος - Θέατρα Νεαπόλεως - Το νέον έργον του Επ. Σαμαρά - Θέατρα Παρισίων - La passion υπό M. Bonnefois - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 51 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Μνηματακίων Σαπφώ τραγωδία εις τρεις πράξεις υπό Δ. Καλαποθάκη - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 36 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Ομονοίας, ιταλικός θίασος μελοδραμάτων - Θέατρα Αθηνών ο Βασίλειος ο αυτοκράτωρ τραργωδία υπό Γ. Στρατήγη - Θέατρα Παρισίων η πεντκονταετηρίς του Gotεν τη Γαλλική κωμωδία - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 37 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θερινά θέατρα παρ’ ημίν — Θέατρα Αθηνών - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 11 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: ο Febvre εν Κωνσταντινούπολει Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 45 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: ο Οθέλλος του Βέρδη εν Παρισίοις - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 43 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: ο συμβολιστής Ibsen - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 44 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: περί του υποκριτού - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
301 - 325 από 1662 Στοιχεία << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>