Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 2 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: Αδριανή Λεκουβρέρ - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 32 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: αι παραστάσεις Λουδοβίκου Β΄ της Βαυαρίας - Θέατρα Παρισίων - Οι Υφανταί (Tisserands) υπό Gerhardt Hauptmann - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 25 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: βιογραφικαί υπομνήσεις περί της Σάρρας - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 39 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: γερμανικόν θέατρον - Θέατρα Αθηνών - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 19 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: Ελληνικόν θέατρον - Ρετσίνειος δραματικός γών εν Πειραίει - Θέατρα Παρισίων Θαις λυρική κωμωδία εις πράξεις τρεις έπη του κ. Louis Gallet μέλος του κ. J. Massenet - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 51 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: επάνοδος επί της Φαύστης του κ. Δ. Βερναρδάκη - Φαύστα και Φαίδρα - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 47 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: η Gismonda του Sardou - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 49 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: η Gismonda του Sardou και η δούκισσα των Αθηνών του Κλ. Ραγκαβή Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 52 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: η Gismonda του Sardou και η δούκισσα των Αθηνών του Κλ. Ραγκαβή - Ελληνικόν θέατρον Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 50 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: η Gismonda του Sardou και η δούκισσα των Αθηνών του Κλ. Ραγκαβή - Θέατρον Μνηματακίων - Ελληνικός οτραματικός θίασος - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 48 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: η Gismonda του Sardou και η δούκισσα των Αθηνών του Κλ. Ραγκαβή - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 39 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: η κριτική του θεάτρου παρ΄ημίν - Εκδρομή της γαλλικής κωμωδίας - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 24 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: η Σάρρα Bernhardt εν Κωνσταντινούπολει - Θέατρα Αθηνών - Η Σαπφώ δράμα του κ. Καλαποθάκη - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 26 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: η Σάρρα εν Κωνσταντινουπόλει - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 27 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: η Σάρρα εν Κωνσταντινουπόλει - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 34 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Αγγλίας - Η γαλλική κωμωδία εν Λονδίνω - Θέατρα Παρισίων - Μελοδράματα - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 1 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Αθηνών - Αδριανή Λεκουβρέρ - Μολιέρος αναβιών - Θέατρα Παρισίων - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 29 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Αθηνών - Η Σάρρα Bernhardt - Θέατρα Παρισίων - La reine Juana του Alexandr Parodi - Θέατρα Βερολίνου - Η νεότης του Max Albe - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 22 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Βρυξελλών - Tristan et Yseult, δράμα εις πράξεις τρεις έπη και μέλος Ριχάρδου Wagner - Θέατρα Παρισίων Fèbora Sarah Bernhardt - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 43 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - La Femme de Claude του Αλέξανδρου Δουμά - Διεθνές λυρικόν θέατρον εν Μεδιολάνοις - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 1 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Mme Sans-Gène των Victorien Sardou και Emile Moreau - Les Rois του Jules Lemaître — Η Σάρα Bernhardt — Une Fallite του Björnson — Un ennemi des peuple του Henrik Ibsen - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 17 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Επιθεώρησις α των - νυξ του απριλίου εν Κίω υπό Gabriel Trarieux - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 31 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θεάτρα Παρισίων - Η 288 επετηρίς του Κορνηλίου - Romeo et Juliette του Gounod - Η Σάρρα και το θέατρον Renaissance - Ο θίασος Antony - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 30 (Έτος Β΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Η Valkyrie, λυρικόν δράμα τρίπρακτον του Ριχάρδου Wagner κατά μετάφρασιν του V. Wilde - Τα έξοδα προς εκτέλσιν ενός μελοδράματος - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
Τεύχος 9 (Έτος Γ΄) Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Η Αντιγόνη του Σοφοκλέους και το μέλος του Saint-Saëns - Gwendoline μελόδραμα εις πράξεις δύω και τρεις εικόνας, έπη του Catulle Mendès, μέλος του E. Chabrier - Bérènice του Ρακίνα - Χρονικά Λεπτομέρειες   PDF
Οδ. Ανδρεάδης
 
276 - 300 από 1662 Στοιχεία << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>